SerbianEnglishBulgarianAlbanianHungarianRomanianMacedonian 

Лабораторијата за палинологија
Природно-математички факултет
Трг Доситеја Обрадовића 2
21 000 Нови Сад
Србија

e-mail: novisadpolen@gmail.comTranslation in Macedonian is available thanks to:

Valorisation Grant
JRP IB73A0-111034

swiss-national-science-foundation-logo

 

 

NOVO!

Kalendar polena za Vaš SMART telefon.

 

SMART phone APP

 

Polen

Добро Дојдовте

на "web страницата" на Лабораторијата за палинологија, ПМФ Нови Сад,
кој ви нуди, се надаваме, многу корисни информации за поленот и поленовите алергии.

Неделните извештаи за концентрацијата на аероалергениот полен
за сите мерни станици во Србија и најблиските соседни станици
можете да ги пронајдете на старницата Аеропалинолошки Извештаи.