SerbianEnglishBulgarianAlbanianHungarianRomanianMacedonian 

Laboratorija za palinologiju
Prirodno-matematički fakultet
Trg Dositeja Obradovića 2
21 000 Novi Sad
Srbija

e-mail: novisadpolen@gmail.com


aeropalinološki-izveštaj


 

NOVO!

Kalendar polena za Vaš SMART telefon.

 

SMART phone APP

 

Polen

Merenje koncentracije polena i informisanje javnosti finansira:

Gradska uprava za zaštitu životne sredine

Ugovor o javnoj nabavci usluge "Praćenje stanja i prognoza alergenog aeropolena na teritoriji Grada Novog Sada"

br ugovora VI-501-2/2017-11 od 17.05.2017. i br. 0601-72/10-5 od 18.05.2017.

Izvršilac usluge:

Laboratorija za palinologiju, Departman za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematički fakultet Novi Sad

Podizvođač:

BioSens, Istraživačko razvojni institut za informacione tehnologije biosistema,  Novi Sad