SerbianEnglishBulgarianAlbanianHungarianRomanianMacedonian 

Laboratorija za palinologiju
Prirodno-matematički fakultet
Trg Dositeja Obradovića 2
21 000 Novi Sad
Srbija

e-mail: novisadpolen@gmail.com


aeropalinološki-izveštaj


 

NOVO!

Kalendar polena za Vaš SMART telefon.

 

SMART phone APP

 

Polen

Kursevi

PALINOLOGIJA

"Palinologija" je izborni kurs namenjen svim smerovima osnovnih akademskih studija biologije na Prirodno-matemetičkom fakultetu u Novom Sadu. Kurs se bavi polenom (funkcija, struktura, razviće, morfologija) kao i dostignućima, značajem i osnovnim metodama koje se primenjuju u palinološkim disciplinama (aeropalinologija, melisopalinologija, zoopalinologija, paleopalinologija, palinologija u taksonomiji). Kurs nosi 5 ESPB.

Zahvaljujući WUS - Austria, u organizaciji kursa primenjuju se nove obrazovne metode. Pored toga za potrebe ovog kursa pripremljena je i izdada knjiga koja pokriva celokupni sadržaj predavanja i praktičnih vežbi.

AEROBIOLOGIJA

"Aerobiologija" je izborni kurs namenjen studentima na diplomskim akademskim (master) studijama ekologije na Prirodno-matemetičkom fakultetu u Novom Sadu. Kurs se bavi areobiologijim - disciplinom koja proučava čestice biološkog porekla suspendovane u vazduhu (principi transporta, oslobađanja, depozicije i njihovog uticaja na životnu sredinu), kao i osnovnim metodama uzorkovanja, analize uzoraka i obrade podataka. Kurs nosi 6 ESPB.

POLEN SVUDA OKO NAS

Kurs je namenjen nastavnicima i profesorima u osnovnim i srednjim školama a bavi se različitim aspektima proučavanja polena, sa posebnim osvrtom na polenske alergije.Kurs traje dva dana a sastoji se od 16 školskih časova predavanja i praktičnih vežbi!!!

Laboratorija za palinologiju, Departmana za biologiju i ekologiju, Prirodno–matematičkog fakulteta u Novom Sadu je dobila akreditaciju Zavoda za unapređivanje obrazovanjai vaspitanja, R. Srbija za organizovanje programa stručnog usavršavanja na temu "Polen svuda oko nas" u 2008/2009 školskoj godini.

Do sada je ovaj kurs uspešno završilo 150 prosvetnih radnika.

PRIMENJENA PALINOLOGIJA

Kurs je namenjen nastavnicima i profesorima u osnovnim i srednjim školama koji su završili program stručnog usavršavanja "Polen svuda oko nas", a koji žele da stečeno znanje o polenu usmere ka dizajniranju učeničkih istraživačkih radova.Kurs traje jedan dan a sastoji se od 8 sati (oko 10 školskih časova) predavanja i praktičnih vežbi!!!

Laboratorija za palinologiju, Departmana za biologiju i ekologiju, Prirodno–matematičkog fakulteta u Novom Sadu je dobila akreditaciju Zavoda za unapređivanje obrazovanjai vaspitanja, R. Srbija za organizovanje programa stručnog usavršavanja na temu "Primenjena palinologija" u 2008/2009 školskoj godini.

EVROPSKI OSNOVNI AEROBIOLOŠKI KURS

Osnovni aerobiološki kursevi imaju za cilj da obuče studente i istraživače za sprovođenje aerobiološkog monitoringa.
Kurseve svake dve godine organizuju vodeći evropski stručnjaci.

8. Osnovni aerobioločki kurs održan je u Novom Sadu u Srbiji, od 12. do 18. Jula 2007. godine u organizaciji Laboratorije za palinologiju. Predavanja i praktičan rad je sprovelo 16 stručnjaka iz devet evropskih zemalja. Kurs je pohađalo i uspešno završilo 26 studenata iz 10 evropskih zemalja.