SerbianEnglishBulgarianAlbanianHungarianRomanianMacedonian 

Laboratorija za palinologiju
Prirodno-matematički fakultet
Trg Dositeja Obradovića 2
21 000 Novi Sad
Srbija

e-mail: novisadpolen@gmail.com


aeropalinološki-izveštaj


 

NOVO!

Kalendar polena za Vaš SMART telefon.

 

SMART phone APP

 

Polen

O Laboratoriji za palinologiju

Laboratorija za palinologiju, Prirodno-matematički fakultet (Univerzitet u Novom Sadu, Srbija) se bavi proučavanjem polena još od 1989. godine, u okviru entomopalinoloških istraživanja muva lebdelica (Diptera: Syrphidae). Laboratorija za palinologiju poseduje najveću zbirku recentnog polena u Srbiji.

Laboratorija poseduje medjunarodne sertifikate o kompetentnosti za sprovodjenje aerobioloških istrazivanja kao i preporuku EAN (European Aeroallergen Network) za sprovodjenje praćenja aeroalergena. Projekat aeropalinoloških merenja i istraživanja je započet je još 17. Marta 1999. godine, a danas Laboratorija sprovodi praćenje aeropolena u šest gradova u Srbiji. U okviru aeropalinoloških istraživanja Laboratorija za palinologiju je vodila i aktivno učestvovala u većem broju međunarodnih i domaćih projekata. Pored analize polena iz vazduha Laboratorija za palinologiju se bavi i analizom aerospora gljiva kao i proučavanjem populacija grinja iz kućne prašine (Pyroglyphydae - posebno rod Dermatophagoides).

Nezavisno od aerobioloških istraživanja, Laboratorija za palinologiju se od 2002. godine bavi i melisopalinološkim istraživanjima, koja uključuju kvantitativnu i kvalitativnu analizu polena suspendovanog u medu, sa ciljem utvrđivanja kvaliteta i geografskog porekla ovog pčelinjeg proizvoda.

TIM LABORATORIJE:

dr Smiljka Šimić, redovni profesor PMF Novi Sad - šef laboratorije
mr Predrag Radišić, asistent PMF Novi Sad
mr Branko Šikoparija, istrazivac-saradnik

OPREMA

 • 5 Hirstovih aparata za uzorkovanje aerospora i aeropolena (4 “Lanzoni VPPS2000”, 1 “Burkard”)
 • klopka za dnevno sakupljanje spora u zatvorenom prostoru (“Lanzoni VPPS1000”)
 • sistemski mikroskop Olympus BX-51
 • laboratorijski mikroskopi: Olympus CX-31, Zeiss Amplival
 • stereo lupa: Leica MZ16
 • digitalna kamera “Leica” DFC320 i softverski paket za sistemski mikroskop
 • 2 usisivača velike usisne moći za sakupljanje „indoor“ alergena
 • labratorijska oprema za analizu meda
 • ključevi za identifikaciju polena
 • zbirka literature: aerobiologija, aeropalinologija, melisopalinologija, entomopalinologija, paleopalinologija, arheopalinologija

AEROPALINOLOGIJA

 • međunarodni sertifikati: 6th Europian Basic Course on Aeropalinology, 6th Advanced Aerobiology Course, “Aerobiologija i zadravlje” NPARU (Nacionalna Laboratorija za palinološka i aerobiološka Istraživanja, Velika Britanija)
 • članstvo u Internacionalnoj Aerobiološkoj Asocijaciji (IAA) od 2006
 • članstvo u komitetu Evropske Aerobiološke Organizacije (EAS) od 2008
 • članstvo u timu za borbu protiv ambrozije
 • magistarska teza “Karakterizacija aeropolena sa dugoročnom prognozom odabranih alergenih tipova na primeru Rume“ PMF Univerzitet u Novom Sadu
 • doktorat “Polen kao pokazatelj kvaliteta životne sredine“ PMF Univerzitet u Novom Sadu
 • učešće u izgradnji evropske aeroalergene mreže (EAN), evropskog informativnog sistema za polen (EPI), servisa za aeropolen evroregiona Dunav-Kereš-Maroš-Tisa i MEDAERONET baze podataka
 • informisanje stanovništva i javnih službi o stanju aeroalergena kao i prognoza za naredni period (izveštaji za različite medije)
 • Projekti:
  • “Monitoring aeropolena u Novom Sadu”, Grad Novi Sad, Uprava za zaštitu životne sredine (2000-2011)
  • “Monitoring aeropolena u Rumi”, AP Vojvodina, Pokrajinski Sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj (2003-2011)
  • “Praćenje stanja i prognoza aeropolena u Nišu" Grad Niš, Uprava za privredu, održivi razvoj i zaštitu životne sredine (2006-2009, 2011)
  • “Praćenje stanja i prognoza aeropolena u Somboru i Zrenjaninu", AP Vojvodina, Pokrajinski Sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj (2011)
  • “Monitoring aeropolena u  Zrenjaninu, Somboru, Sremskoj Mitrovici i Vrbasu", AP Vojvodina, Pokrajinski Sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj (2009)
  • “Registrovanje i praćenje alergena zatvorenih prostora u objektima predškolske ustanove u Novom Sadu”, Grad Novi Sad, Uprava za zaštitu životne sredine i Uprava za obrazovanje (2006)
  • CEP (Center for Excellence Project) “Aerobiological research of Novi Sad and its surroundings” funded by WUS Austria (2003)
  • BGP (Brain Gain Project) funded by WUS Austria (2005)
  • CDP+ (Course Development Program) “Palynology” funded by WUS Austria (2006)
  • SCOPES JRP Br. IB73A0-11103 “Monitoring and forecasting airborne ragweed pollen concentrations in the South-Eastern part of its European distribution” funded by Swiss National Science Foundation (2006-2008)
  • Ergomed Clinical Research Ltd. „Izveštavanje o srednjim dnevnim koncentracijama aeropolena vrste roda Ambrosia“  za potrebe studije: „Randomizovana, dvostruko slepa, placebo kontrolisana studija  u paralelnim grupama za procenu efikasnosti i bezbednosti oralne primene mikrokapsuliranog ekstrakta polena ambrozije, pre i tokom sezone polena ambrozije, Protokol RPE04 sponzor CURALOGIC A/S, Denmark (2007)
  • „Karakteristike pojavljivanja aeropolena vrste Iva xanthifolia Nutt.“ Pokrajinski Sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, AP Vojvodina (2008)
  • COST Akcija ES0603 “Assessment of production, release, distribution and health impact of allergenic pollen in Europe (EUPOL)"
  • "Biosensing tehnologije i globalni sistem za kontinuirana istraživanja i integrisano upravljanje ekosistemima(III43002)", Ministry of Sciences Republic Serbia (2011-2014)
 • organizacija međunarodnog regionalnog skupa “Živeti bez ambrozije” (2003, 2005)
 • učešće na naučnim i stručnim skupovima

MELISOPALINOLOGIJA

 • članstvo u međunarodnoj komisiji za med (IHC) od 2006
 • učešće na naučnim i stručnim skupovima
 • upoznavanje sa melisopalinološkim analizama i njihovom primenom
 • učešće (predsednik) ekspertskog tima za postavljanje kriterijuma za dodelu nagrade “Najbolje iz Vojvodine”
 • kvalitativne i kvantitativne analize polena u medu (Festival meda u Novom Sadu 2002, 2003; Konkurs “Najbolje iz Vojvodine”)
 • izrada "Elaborata za zaštitu oznake geografskog porekla za FRUŠKOGORSKI LIPOV MED" Pokrajinski sekretarijat za privredu, AP Vojvodina (2009-2011)

ENTOMOPALINOLOGIJA

 • proučavanje transporta polena i ishrane polenom familije Syrphidae (Insecta: Diptera)
 • učešće na naučnim i stručnim skupovima
 • "Konzervaciona
  strategija za očuvanje zaštićenih i strogo zaštćenih vrsta u Srbiji -
  osolike muve (Diptera:Syrphydae) kao model organizmi (OI173002)",
  Ministry of Sciences Republic Serbia (2011-2014) 

EDUKACIJA

 • organizacija izbornog kursa "Palinologija", na PMF Novi Sad
 • organizacija kursa "Aerobiologija" u okviru master studija na PMF Novi Sad
 • organizacija 8. Evropskog osnovnog aerobiološkog kursa, Novi Sad 12.-18. Jul 2007
 • organizacija programa stručnog usavršavanja pod naslovom "Polen svuda oko nas" i “Primenjena palinologija” namenjenog prosvetnim radnicima

LISTA PUBLIKACIJA:

lista-publikacija-pdf-dokument